MÌ QUẢNG GIAO THỦY

Hotline : 0905.114.303 (Mr.Mười)

Email: miquanggiaothuy@gmail.com

Cs1: 1B Ba Đình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Cs2: 175 Đống Đa TPĐN , ĐT 0905248147
Cs3: 20 Lê Thanh Nghị,Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Cs5: 72 Núi Thành, Đà Nẵng
Cs6: 111 Trần Quí Cáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Cs6: 111 Trần Quí Cáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
cs7: 99 Tôn Đức Thắng, Tam Kỳ, Quảng Nam
cs7: 99 Tôn Đức Thắng, Tam Kỳ, Quảng Nam
Cs8: Qlộ 1 Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam